Ochrana osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

 

Naša spoločnosť PRODEX spol. s r.o. by Vás rada informovala o tom, ako spracúva vaše osobné údaje. Osobné údaje môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a na základe rôznych účelov (napr. v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri uzatváraní zmluvného vzťahu, či realizácii oprávnených záujmov).
Podrobnejšie informácie nájdete v nižšie uvedených dokumentoch.

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu

Ochrana osobných údajov Uchádzači o zamestnanie

Ak ste súčasným alebo potencionálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom

Ochrana osobných údajov Klienti

Ochrana osobných údajov Dodávatelia a ostatní

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak spraviť odoslaním mailu na zodpovedna.osoba@prodex.sk, prípadne poštou na adresu PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava.