Práve hľadáme

Barbora Majlingová
Ekonomické a personálne oddelenie

Spoločné zážitky

Športové podujatia


Exkurzie


Stretnutie


Benefity

Školenia - mäkké aj tvrdé zručnosti


Pracie voľno pre ženy


Multisport karta


Možnosť prestupu v rámci skupiny


Zvláštne odmena - jubilejný vek, narodenie dieťaťa, sebavzdelávanie


Akcie pre deti


Doplnkové dôchodkové sporenie